Trung tâm ngoại ngữ E-smart language Hải Dương tổ chức Noel tại trường tiểu học Thạch Khôi