Chào đón Noel và Năm mới 2024 tại trường tiểu học Việt Hòa, thành phố Hải Dương.